Thông báo thay đổi văn phòng giao dịch

Công ty Cổ Phần Ứng dụng Công nghệ Truyền thông CTC xin thông báo đến Quý đối tác về việc thay đổi địa chỉ của chúng tôi, cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi văn phòng giao dịch 1
CTC thông báo thay đổi văn phòng giao dịch